Systemisk narrativ familjeterapi

Systemiska principer kan också tillämpas i psykoterapeutiskt arbete med individer och grupper. Narrativ terapi inriktar sig på att lyssna efter familjens berättelse och att i samspel omskapa den.”

Forskning om systemisk familjeterapi

Ofta handlar det om problem med skuld och skam vilket kan göra
att man tvekar att ta hjälp. Alla människor skulle troligen må bra av lite grundläggande terapi. Det finns inget skamligt i sig att söka hjälp, men det är vanligt att känna motstånd i början. Ta första steget resten kommer att gå bra med stöd av en terapeut. Även om ditt problem är unikt är du inte ensam om att uppleva problem i relationer.

Par-, Familje- & individuell terapi

Med systemisk- och narrativ terapi, ofta tillsammans med affektfokuserad terapi arbetar jag med par- och individuell terapi även med unga vuxna/tonåringar.  
Återkommande situationer i relationer kan vara tecken på systemiska problem som kan utrycka sig som:
 • Ilska
 • Sorg
 • Skam
 • Skuld
 • Ångest
 • Rädsla
 • Känsla av ovärdighet, otillräcklighet
 • Förväntningar och besvikelse
 • Undvikande, avståndstagande
 • Attackerande utagerande
 • Undvikanden
 • Beroenden
 • Självskadandebeteenden
 • Utbrändhet och stress

Det handlar om barnen, barnet du var, barnet du relaterar med och barnet som ni har tillsammans.

Alla bär med sig något från sitt liv in i alla relationer, anknytningsmönster och olika försvar bidrar till att vi ibland hindras från att utveckla djupa trygga relationer.

Nils Eirberg