Affektfokuserad terapi APT

Ledande företrädare för affektfokuserade metoder är Diana Fosha, Paul Gilbert, Leigh McCullough och Kristin Osborn. Jag är utbildad i affektfokuserad terapi på SAPU med inriktning på APT och 
har genomgått fortbildningskurser med Kristine Osborn


Affektfokuserad terapi med Nils


Försvar, känslor och behov är grunden till yttre och  inre konflikter. Med affektfokus kan vi tillsammans samtala om vad just du upplever som svårt. Återkommande problem i relationer kan vara tecken på en inre konflikt.
Vanliga affekter och dilemman du kan uppleva:
 • Ilska
 • Sorg
 • Skam
 • Skuld
 • Ångest
 • Rädsla
 • Känsla av ovärdighet, otillräcklighet
 • Förväntningar och besvikelse
 • Undvikande, avståndstagande
 • Attackerande utagerande
 • Undvikanden
 • Beroenden
 • Självskadandebeteenden
 • Utbrändhet och stress