Företag & medarbetare


- Affärscoachning
- Ledningsgruppsarbete-  Handledning
- Coachning.
- Projektledning
- Stresshantering
- Utbildningar och seminarium


Vad behöver ert företag och medarbetare?
kontakta mig för ett samtal om hur jag kan hjälpa er med att skapa bättre förutsättningar för framgång och välmående.

Årsavtal för företag och personal med behov av ökad lönsamhet och välmående.