Relationer för livet !


Med terapi får vi hjälp att lösa vi upp något som fastnat inom oss för att sedan se något nytt hända. Med ökad medvetenhet kan vi välja nya beteenden och inte fastna i gamla mönster igen / Nils

Inner peace Outer power

Vilka alternativ kan vi boka hos  Nils Eirberg ?Individuell terapiParsamtal och Familjeterapi
 • konflikthantering
 • relationsproblem
 • utveckling
 • krishantering 
 • separation

Trauma terapi SE
 • barndomstrauman
 • relationstrauman
 • stress och fokusproblem


Affektfokuserad terapi APT
 • låg självkänsla
 • konflikter
 • relationsproblem
 • stress och utbrändhet
 • obalans och otrygghet
 • kontroll och tillitsproblematik
 • det blir inte som jag tänker

Meditation och meditativ terapi

 • djupare självförståelse
 • meditation som en del av livet
 • verktyg för medvetenhet
 • ökad självkänsla

The path of the heart

The path of the heart allows us to use all of our senses,  all of our emotions and all of our actions to express love in our daily interactions

samtal och terapi

Följ med på en inre resa