Relationer för livet !

Följ med på en inre resa


Inner peace Outer power

Du kan alltid ringa eller sända ett sms om du inte hittar en tid i systemet eller om du är ny och inte hunnit komma in i systemet. Jag strävar efter att svara så fort jag inte sitter i möte. sms 073 33 22 311.

Sänd ett mail

Vad kan vi boka och vad kan det hjälpa oss med?Parsamtal och Familjeterapi
 • konflikthantering
 • relationsproblem
 • utveckling
 • krishantering 
 • separation

Trauma terapi SE
 • barndomstrauman
 • relationstrauman
 • stress och fokusproblem


Affektfokuserad terapi APT
 • låg självkänsla
 • konflikter
 • relationsproblem
 • stress och utbrändhet
 • obalans och otrygghet
 • kontroll och tillitsproblematik
 • det blir inte som jag tänker

Meditation och meditativ terapi

 • djupare självförståelse
 • meditation som en del av livet
 • verktyg för medvetenhet
 • ökad självkänsla

samtal och terapi