Traumaterapi SE

Somatic experiensing SE 

Att knyta an till nervsystemet igen efter en traumatisk händelse i livet kan upplevas som att återerövra sig själv

Somatic experiensing SE

Utvecklat av Peter Levin

SE ökar förmågan att slappna av i nervsystemet, ökar förmågan till anknytning och ger dig möjlighet till större flexibilitet och medvetenhet i livet. Det kan minska stressnivåer och lösa relationsproblem.

Nils Eirberg är utbildad SEP och medlem i svenska föreningen Somatic experiensing

Somatic Experiencing® (SE) är en terapimetod för att minska och upplösa efterverkningar av trauma (också kallat post traumatisk stress eller PTSD). Terapin sker huvudsakligen genom samtal där särskilt fokus läggs på kroppsliga förnimmelser och reaktioner.

Genom SE kan fysiska spänningar och låsta reaktioner lösas upp. När kroppen får denna möjlighet och den tid som behövs aktiveras dess inneboende förmåga till läkning, precis som kroppen läker fysiska sår om den inte hindras. Metoden innebär en balansering av nervsystemet på flera nivåer vilket leder till bättre balans i känsloliv och möjlighet till större inre trygghet och förbättrad livskvalitet

Forskning & Ursprung

Behandlingsmetoden har utvecklats av Peter Levine, PhD i psykologi & medicinsk biofysiologi, som har forskat och arbetat med stress och trauma under de senaste 40 åren. Levine grundar sin metod på iakttagelsen att djur i vilt tillstånd inte blir traumatiserade.

Under utvecklingen av denna behandlingsmetod har Levine samarbetat med andra forskare som Bessel van der Kolk och Robert Scaer. De senaste åren har också Stephen Porges Polyvagal Theory påverkat utvecklingen av Somatic Experiencing®.


Nedan en youtube film med Peter Levin