Formulär


Med terapi kan vi få hjälp att lösa vi upp något som fastnat inom oss för att sedan se något nytt hända. Med ökad medvetenhet kan vi välja nya beteenden och inte fastna i gamla mönster igen / Nils

Inner peace Outer power

sända mail

The path of the heart

The path of the heart allows us to use all of our senses,  all of our emotions and all of our actions to express love in our daily interactions

samtal och terapi

Följ med på en inre resa